Tulevaisuuskonferenssin täysistunto hyväksyy ehdotukset EU:n tulevaisuudesta!