Plenaire vergadering van conferentie keurt voorstellen voor de toekomst van de EU goed!