Η ολομέλεια της Διάσκεψης υιοθετεί ποροτάσεις για το μέλλον της ΕΕ!

Περιγραφή

Τριακόσιες είκοσι πέντε προτάσεις βασισμένες σε συστάσεις ευρωπαίων πολιτών είναι έτοιμες! Από την υγεία στην οικονομία, από τη μετανάστευση στην κλιματική αλλαγή και τους τρόπους βελτίωσης της δημοκρατίας, οι ιδέες για το μέλλον της Ευρώπης θα παρουσιαστούν στα θεσμικά όργανα της ΕΕ στις 9 Μαΐου. Σε συνάντηση στο Στρασβούργο, οι πολίτες μαζί με μέλη του Ευρωπαϊκού και εθνικών κοινοβουλίων, μέλη της Επιτροπής, εκπροσώπους των κυβερνήσεων και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη έδωσαν το πράσινο φως στις προτάσεις για την ΕΕ του αύριο.