Η ολομέλεια της Διάσκεψης υιοθετεί ποροτάσεις για το μέλλον της ΕΕ!