Skip to main content

Producten voor tweeërlei gebruik: wat zijn het en waarom nieuwe regels?

Description

Producten voor tweeërlei gebruik zijn producten, diensten of technologieën met een legitieme civiele toepassing maar met een potentieel voor misbruik. Van chemicaliën tot computers en van drones tot gegevensencryptie, het Europees Parlement stemt over nieuwe regels voor de export van producten voor tweeërlei gebruik om de mensenrechten beter te beschermen en rekening te houden met nieuwe technologieën.