Skip to main content

Изделия с двойна употреба: какво са те и защо трябват нови правила?

Description

Изделията с двойна употреба представляват продукти, услуги или технологии със законна употреба за граждански цели, с които потенциално може да се злоупотреби. От химикали до компютри, от безпилотни летателни апарати до криптиране на данни, Европейският парламент гласува нови правила за износ на изделия с двойна употреба, за да защити по-добре правата на човека и да вземе предвид новите технологии.