Towary podwójnego zastosowania: czym są i dlaczego wprowadza się nowe przepisy?