Nākamās plenārsesijas darba kārtībā: kolektīvā prasība, taisnīgums digitālajā laikmetā un tiesības labot