Skip to main content

Täiskogu istungi päevakorras: kollektiivhagid, digiajastu õigus ja toodete parandamisõigus

Description

Parlament paneb hääletusele õigusakti, mis võimaldab ELi kodanikel algatada kollektiivhagisid. Samuti kutsuvad parlamendiliikmed komisjoni üles töötama välja Euroopa tööstuse uuendatud tulevikustrateegia ning hääletavad ajakirjanike parema kaitse ja avalik-õigusliku meedia sõltumatuse üle. Täiskogu istungi päevakorras kõik see ja palju muid teemasid.