Skip to main content

Предстоящо на пленарната сесия: Колективни искове, правосъдие за цифровата ера и право на ремонт

Description

Парламентът ще гласува законодателство, позволяващо на потребителите в ЕС да подават колективни съдебни искове. Членовете на ЕП ще призоват още Комисията да представи ревизирана стратегия за бъдещето на европейската промишленост и ще гласуват за по-добра защита на журналистите и за независимост на обществените медии. Всичко това и други теми – предстоящо на пленарната сесия.