Предстоящо на пленарната сесия: Колективни искове, правосъдие за цифровата ера и право на ремонт