Προσεχώς στην ολομέλεια: Συλλογική αγωγή, δικαιοσύνη για την ψηφιακή εποχή και το δικαίωμα επισκευής