Skip to main content

Parlament u kojem se govori 24 jezika

Description

Europski je parlament jedina europska institucija u kojoj postoji obveza osiguranja najvećeg mogućeg stupnja višejezičnosti. Tekstovi i rasprave dostupni su svima na 24 službena jezika EU-a. Time se osigurava da je sve što se događa u Parlamentu jasno, razumljivo i transparentno.