Skip to main content

24 keelt kõnelev parlament

Description

Euroopa Parlament on ainus Euroopa institutsioon, mis on kohustatud tagama võimalikult kõrgel tasemel mitmekeelsuse. Tekstid ja debatid on kõigile kättesaadavad ELi 24 ametlikus keeles. See tagab, et kõik parlamendis toimuv oleks selge, arusaadav ja läbipaistev.