Skip to main content

Parlament, która włada 24 językami

Description

Parlament Europejski jest jedyną instytucją europejską, która ma obowiązek zagwarantować wielojęzyczność w najwyższym możliwym zakresie. Teksty i debaty są dostępne dla wszystkich w 24 oficjalnych językach UE. Ta wielojęzyczność gwarantuje, że wszystko, co dzieje się w Parlamencie jest jasne, zrozumiałe i przejrzyste.