Skip to main content

Ett parlament som pratar 24 språk

Description

Europaparlamentet är den enda europeiska institution som är skyldig att säkerställa högsta möjliga nivå av flerspråkighet. Texter och debatter finns tillgängliga för alla på EU:s 24 officiella språk. Detta garanterar att allt som händer i parlamentet är tydligt, begripligt och transparent.