Skip to main content

O Parlamente, v ktorom sa hovorí 24 jazykmi

Description

Európsky parlament je jedinou inštitúciou EÚ, na ktorú sa vzťahuje povinnosť najvyššej možnej miery viacjazyčnosti. Dokumenty aj diskusie sú dostupné skutočne všetkým občanom, keďže sa prekladajú a tlmočia do 24 oficiálnych jazykov EÚ. Vďaka tomu je dianie v Parlamente jasné, zrozumiteľné a transparentné.