Τι μπορεί να κάνει η Ευρώπη για να βελτιώσει την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων παγκοσμίως;