Skip to main content

What can the EU do to improve the state of human rights worldwide?

Description

Кристиан дан Преда, докладчик на ЕП по годишния доклад на ЕП по човешки права и демокрация в света през 2014 г. отговаря на въпроси на граждани.