Το Κοινοβούλιο ρωτά τους υποψήφιους Επιτρόπους για τη Συνοχή, τη Διαχείριση Κρίσεων, την Οικονομία και την Ενέργεια