Parlamentet frågar ut kommissionärskandidaterna för sammanhållning, krishantering, ekonomi och energi.

Beskrivning

Parlamentsledamöterna har utvärderat kommissionärskandidater för att försäkra sig om att de är lämpade för jobbet och kan leva upp till medborgarnas förväntningar. Elisa Ferreira, Janez Lenarčič, Paolo Gentiloni och Kadri Simson frågades ut inför posterna som kommissionärer för sammanhållning och reformer, krishantering, ekonomi och energi. Efter att ha granskat varje enskild kandidat så kommer parlamentet att genomföra en slutlig omröstning om hela EU-kommissionen.

Related media