Het Parlement ondervraagt de kandidaat-commissarissen voor de portefeuilles cohesie, crisisbeheer, economie en energie