Kandidatų į EK mintys apie sanglaudą, krizes, ekonomiką ir energetiką