Νέοι κανόνες για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Περιγραφή

Το Κοινοβούλιο ψήφισε την ενημέρωση των κανόνων για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στην ενιαία ψηφιακή αγορά για να εξασφαλίσει δίκαιη αμοιβή και αναγνώριση για καλλιτέχνες, εκδότες, συγγραφείς και ερμηνευτές.

Related media