Skip to main content

Нови правила за авторските права в епохата на цифровизацията

Description

Парламентът гласува да актуализира правилата за авторското право на цифровия единен пазар, за да гарантира справедливо заплащане и признание на хората на изкуството, издателите на информационно съдържание, авторите и изпълнителите.

Подробности

Дата на събитието13.09.2018 г.
Reference:N01PUB180912COPY