Από τον άνθρακα στην καθαρή ενέργεια: η πράσινη μετάβαση της Ευρώπης