Skip to main content

Od węgla do zera: zielona transformacja Europy

Description

Jeśli UE chce osiągnąć neutralność węglową do 2050 roku, musi przejść z paliw kopalnych na zrównoważoną energię. Parlament chce, aby przekazano znaczne zasoby finansowe na Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji, aby pomóc regionom, sektorom przemysłu i pracownikom w przejściu na energię przyszłości.