Skip to main content

Od uhlia k čistote: zelená transformácia Európy

Description

Ak má EÚ dosiahnuť uhlíkovú neutralitu do roku 2050, musí prejsť od fosílnych palív na udržateľnú energiu. Parlament žiada, aby sa do Fondu pre spravodlivú transformáciu pridelilo značné financovanie na pomoc regiónom, priemyselným odvetviam a pracovníkom pri zmene na energie budúcnosti.