Skip to main content

От въглища към чистота: Преход на Европа към зелена икономика

Description

Ако ЕС иска да постигне въглеродна неутралност до 2050 г., той трябва да премине от изкопаеми горива към устойчива енергия. Парламентът настоява да се отпусне значително финансиране на Фонда за справедлив преход в помощ на регионите, промишлеността и работниците с оглед осъществяване на промяната в енергиите на бъдещето.