От въглища към чистота: Преход на Европа към зелена икономика