Hlavní body plenárního zasedání: Opatření v oblasti klimatu, změna smlouvy o EU a cena LUX.