Zásadné body plenárneho zasadnutia: opatrenia v oblasti klímy, zmena zmlúv EÚ a Cena LUX