Skip to main content

Zásadné body plenárneho zasadnutia: opatrenia v oblasti klímy, zmena zmlúv EÚ a Cena LUX

Description

Parlament definoval svoje stanovisko k sérii právnych predpisov, ktorými sa má dosiahnuť zníženie emisií skleníkových plynov do roku 2030 najmenej o 55 %. Poslanci EP volajú po zvolaní zhromaždenia, na ktorom by sa na základe výsledkov Konferencie o budúcnosti Európy diskutovalo o zmenách zmlúv EÚ. Predseda ukrajinského parlamentu sa prihovoril poslancom v Štrasburgu. Bosniansky film ‚Quo vadis, Aida?‘ získal Cenu publika LUX za rok 2022.