Højdepunkter fra plenarmødet: Klimaindsats, EU-traktatændring og LUX-filmprisen