Skip to main content

Højdepunkter fra plenarmødet: Klimaindsats, EU-traktatændring og LUX-filmprisen

Description

Parlamentet har fastlagt sin holdning til en række love, der er udformet med henblik på at reducere drivhusgasemissionerne med mindst 55 % senest i 2030. MEP'erne opfordrede til et konvent til at drøfte ændringer af EU-traktaterne efter resultatet af Konferencen om Europas fremtid. Formanden for det ukrainske parlament talte til medlemmerne i Strasbourg. Og den bosniske film "Quo Vadis, Aida?" vandt LUX-publikumsprisen 2022.