Skip to main content

Tipphetked täiskogult: Kliimameetmed, Euroopa Liidu lepingu muutmine ja auhind LUX

Description

Parlament võttis seisukoha mitme kliimaalase õigusakti kohta, mille eesmärk on vähendada kasvuhoonegaaside heidet 2030. aastaks vähemalt 55%. Parlamendiliikmed tegid ettepaneku kutsuda Euroopa tuleviku konverentsi tulemuste põhjal kokku konvent Euroopa aluslepingute muudatuste arutamiseks. Liikmetele esines Strasbourgis Ukraina parlamendi esimees. Ja Bosnia film ‘Quo Vadis, Aida?’ võitis 2022. aasta Euroopa kinopubliku auhinna LUX.