Skip to main content

Какво представлява многогодишната финансова рамка или МФР?

Description

МФР е дългосрочният бюджет на ЕС, с който се прогнозира какви средства може да се инвестират в политики, укрепващи бъдещето на Европа. Тя подкрепя регионите, градовете, земеделските стопани, университетите, бизнеса и обществеността. Парламентът играе централна роля в процеса на определяне на бюджета.

Подробности

Дата на събитието24.09.2020 г.
Reference:B01ESN20200924EN