Skip to main content

Wat is het meerjarig financieel kader of MFK?

Description

Het MFK is de langetermijnbegroting van de EU, d.w.z. een raming van hoeveel kan worden geïnvesteerd in beleidsmaatregelen die de toekomst van Europa versterken. Het komt regio's, steden, landbouwers, universiteiten, ondernemingen en de bevolking ten goede. Het Parlement speelt een centrale rol bij het beslissen over de begroting.

Related media