Kas ir daudzgadu finanšu shēma jeb DFS?

Apraksts

DFS jeb ES daudzgadu budžets ir prognoze par to, cik daudz iespējams ieguldīt Eiropas nākotni stiprinošās politikās. Tas palīdz reģioniem, pilsētām, lauksaimniekiem, augstskolām, uzņēmumiem un sabiedrībai. Parlaments ir galvenais lēmējs par budžeta apmēru.

Related media