Skip to main content

Mida kujutab endast mitmeaastane finantsraamistik?

Description

Mitmeaastane finantsraamistik on ELi pikaajaline eelarve, Euroopa tulevikku tugevdavatesse meetmetesse tehtavate investeeringute prognoos. Kasusaajateks on piirkonnad, linnad, talunikud, ülikoolid, ettevõtted ja üldsus. Parlamendil on eelarve koostamisel keskne roll.

Related media