Skip to main content
Coming soon

Съживяване на опитите за постигане целите до 2020 г.

Description

Може ли новият доклад да накара страните да спазват обещанията си от срещата по климата в Париж и да увеличат дела на възобновяема енергия?

Подробности

Дата на събитието6.04.2016 г.
Reference:N0030400