Default image for coming soon media.

Elvytystä 2020 ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi