Default image for coming soon media.

Hernieuwde pogingen om de klimaatdoelen van 2020 te halen