Default image for coming soon media.

Oživljanje prizadevanj za doseganje podnebnih ciljev 2020

Opis

Lahko novo poročilo zagotovi, da bo Evropa izpolnila obljube z nedavnega vrha v Parizu, glede povečanje deleža obnovljivih virov energije? Govorili smo z evropsko poslanko López Bermejo.

Related media