Default image for coming soon media.

Oživljanje prizadevanj za doseganje podnebnih ciljev 2020