Parlamentsledamöterna fingranskar kommissionen i debatten om tillståndet i EU