Parlamendiliikmed küsivad Komisjonilt täpsustusi seoses aruteluga olukorrast Euroopa Liidus