Poslanci EP hodnotia Komisiu v rozprave o stave EÚ