Skip to main content

Historia: Romfördraget

Description

Sex länder skapade historia den 25 mars 1957, då de undertecknade två fördrag i Rom. Det ena fördraget etablerade EEG och det andra Euratom.