Skip to content

Globalizacijski sklad: več pomoči za presežne delavce

Datum prireditve: 10/12/2018

Možnosti prenosa

Evropski parlament si želi, da bi se solidarnostni program EU razširil in pomagal delavcem, ki so postali presežni zaradi tehnološkega napredka ali iz ekoloških razlogov, ter tistim, ki so jih odpustili iz ekonomskih razlogov. Nova podpora bi ljudem zagotovila dostop do usposabljanja in pomoči pri ustanavljanju lastnih podjetij.