Skip to main content

Fundusz Dostosowania do Globalizacji: większa pomoc dla zwalnianych osób

Description

Parlament Europejski chce poszerzyć program solidarności UE, by wspierać pracowników zwalnianych z powodu postępu technologicznego lub z przyczyn ekologicznych czy też ekonomicznych. Nowe wsparcie zapewniłoby ludziom dostęp do szkoleń i pomoc w rozpoczynaniu własnej działalności gospodarczej.

Detale

Data wydarzenia10.12.2018
Reference:N01PUB181205GLOB