Skip to main content

Европейски фонд за глобализация: по-голяма помощ след съкращение

Description

Европейският парламент иска разширяване на програмата на ЕС за солидарност, за да помогне на съкратените поради напредъка в технологиите или по екологични причини работници, както и на онези, загубили работата си по икономически причини. Новата подкрепа ще осигури на хората достъп до обучение и ще им помогне да започнат собствен бизнес.

Подробности

Дата на събитието10.12.2018 г.
Reference:N01PUB181205GLOB