Skip to main content

Podpora európskeho odvetvia obnoviteľnej energie

Description

Parlament aktualizuje pravidlá týkajúce sa obnoviteľnej energie. Tým chce prispieť k dosiahnutiu cieľa EÚ, ktorým sú takmer nulové emisie skleníkových plynov do roku 2050. Ako budú vyzerať budúce projekty v oblasti obnoviteľnej energie? Táto inovatívna plávajúca veterná turbína je príkladom spomedzi niekoľkých vzrušujúcich novo-vyvinutých projektov, ktoré EÚ podporuje.

Related media