Skip to main content

Jačanje europskog sektora obnovljive energije

Description

Parlament ažurira pravila o obnovljivoj energiji. Time će se pomoći EU-u u postizanju nulte stope emisije stakleničkih plinova do 2050. Ali kako će izgledati budući projekti obnovljive energije? Ova inovativna plutajuća vjetroturbina samo je jedno od desetak uzbudljivih novih razvojnih rješenja koje podupire EU.

Related media