Skip to main content

Stärka sektorn för förnybar energi i Europa

Description

Parlamentet håller på att uppdatera reglerna för förnybar energi. Detta kommer att hjälpa EU att uppnå målet om nettonollutsläpp av växthusgaser innan 2050. Men hur kommer framtida projekt för förnybar energi att se ut? Denna innovativa, flytande vindturbin är bara ett av dussintals nya spännande projekt som får EU-stöd.

Related media