Skip to main content

Стимулиране на сектора на възобновяемата енергия в Европа

Description

Парламентът актуализира правилата за възобновяемата енергия. Това ще помогне на ЕС да постигне нулеви нетни емисии на парникови газове до 2050 г. Но как ще изглеждат бъдещите проекти за възобновяема енергия? Този иновативен плаващ ветрогенератор е само една от десетките вълнуващи нови разработки, подкрепени от ЕС.

Related media